Yangi ishga olinadigan xodimlar uchun

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi

O‘zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi

O‘zbekiston Respublikasining 1997 yil 29 avgustdagi “Davlat soliq xizmati to‘g‘risida”gi Qonuni.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2010 yil 8 yanvardagi “Respublika soliq organlari tizimini yanada modernizatsiya qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-1257-sonli Qarori

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 28 avgustdagi “Davlat soliq xizmati organlari faoliyatini huquqiy tartibga solishni yanada takomillashtirish to‘g‘risida”gi 677-sonli qarori.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2019 yil 17 apreldagi “Davlat soliq xizmati organlari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 320-son

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining «O‘zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo‘mitasi faoliyatini tashkil etish masalalari to‘g‘risida»gi qarori. 1998 yil 12 yanvar. 14-son.

O‘zbekiston Respublikasining 2012 yil 2 maydagi “Тadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to‘g‘risida” gi O‘RQ-328-sonli Qonuni

O‘zbekiston Respublikasining 2012 yil 20 dekabrdagi «Тadbirkorlik faoliyati sohasidagi ruxsat berish tartib-taomillari to‘g‘risida»gi Qonuni. «Хalq so‘zi» gazetasi, 248-son, 2012 yil 21 dekabr.

 O‘zbekiston Respublikasining 2000 yil 25 maydagi «Faoliyatning ayrim turlarini litsenziyalash to‘g‘risida»gi Qonunini. «Хalq so‘zi» gazetasi, 113-son, 2000 yil 14 iyun.

O‘zbekiston Respublikasining 1998 yil 24 dekabrdagi “Хo‘jalik yurituvchi sub’ektlar faoliyatini davlat tomonidan nazorat qilish to‘g‘risida”gi Qonuni. «Хalq so‘zi» gazetasi, 6-son, 1999 yil 9 yanvar.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2011 yil 7 yanvardagi “Хususiy tadbirkorlar yuridik shaxs tashkil etmasdan shug‘ullanishi mumkin bo‘lgan faoliyat turlari ro‘yxatini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 6-sonli Qarori.

 

Manzil:
Toshkent shahar, Kichik halqa yo'li 3- uy

telefon: 71-230-90-07, faks: 71-230-16-50
Вернуться на верх