Buxgalteriya hisobi yo‘nalishi

Buxgalteriya  hisobi asoslari”, “1C:8.3”, “Zamonaviy buxgalteriya hisobi”  kurslari. Kurslarda buxgalteriya hisobining o‘rni va ahamiyati, buxgalteriya hisobi usullari va tamoyillari, buxgalteriya hisobining schyotlar tizimi, hujjatlashtirish va inventarizatsiya, buxgalteriya hisobining registrlari va shakllari, 1C:8.3 dasturi, buxgalteriya balansi, hisobotlarni tuzish va taqdim etish, uning me’yoriy tartibga solinishi hamda hozirgi kunda buxgalteriya hisobining rivojlanish tendensiyasi, istiqboli bo‘yicha chuqur nazariy va amaliy bilim berish kabi masalalar qamrab olingan.

Manzil:
Toshkent shahar, Kichik halqa yo'li 3- uy

telefon: 71-230-90-07, faks: 71-230-16-50
Вернуться на верх