O'zbekiston Respublikasi

Davlat soliq qo'mitasi huzuridagi

Malaka oshirish markazi

gerb

   sitemap

 

 

Home  /  Axborot-resurs markazi

Axborot-resurs markazi

 

Ахборот-ресурес маркази

Давлат солиқ қўмитаси ҳузуридаги Малака ошириш маркази ташкил топган кундан бошлаб унинг таркибий қисми сифатида ўз фаолиятини бошлаган.

Марказ штат жадвалига мувофиқ  1 та АРМ  бошлиғи ва 1 та Бош мутахассис лавозимлари мавжуд.

Ахборот-ресурис марказининг асосий вазифалари:

Ахборот технологияларидан фойдаланган ҳолда фойдаланувчиларнинг мунтазам ва мустақил равишда таълим олишига кўмаклашиш;

Ахборотларга бўлган талабларга мувофиқ адабиётлар ва электрон маълумотлар қидириш аппарати тизими орқали ҳар қандай фондлардан кенг фойдаланган ҳолда янги ахборот технологиялари (маълумотларнинг электрон базалари, Интернет ресурслари) асосида тингловчилар ва профессор-ўқитувчи ходимларга зарур даражада ахборот хизмати кўрсатиш;

Тингловчиларнинг ахборотга бўлган эҳтиёжларига мувофиқ АРМ фондини шакллантириш. Маълумотлар қидириш аппаратини, маълумотлар базаларини электрон каталоглар ва картотекаларини ташкил этиш ва юритиш;

АРМ хизматлари рўйхатини кенгайтириш, техник жиҳозлаш,  ахборот жараёнларини компьтерлаштириш асосида хизматнинг сифатини ошириш;

Ривожланган давлатлар тажрибасини ўрганиш, таҳлил қилиш ва соҳани ривожлантириш борасида илмий тадқиқотлар олиб бориш.

 

Ахборот-ресурс-маркази қуйидаги функцияларни амалга оширади:

Ўқув залларида, абонементларда, ҳамда ягона китобхон билети бўйича китоблар беришнинг бошқа пунктларида якка тартибда ва гуруҳлар бўйича хизматлар кўрсатиш методларини қўллаган ҳолда тингловчиларга, профессор- ўқитувчиларга хизмат кўрсатишни ташкил этади;

АРМда маълумотларнинг оригинал тематик базаларини яратиш йўли билан марказнинг ахборот ресурсларини шакллантиради;

Каталоглар, картотекалар тизими ва ахборотлар беришнинг бошқа шакллари орқали  АРМ фонди таркиби тўғрисида тўлиқ ахборот беради;

Минтақанинг бошқа АРМлари билан мувофиқлаштирилган ҳолда тингловчилар ва профессор-ўқитувчиларнинг ахборотга бўлган талаби, шунингдек таълим дастурлари, ўқув режалари, ҳамда илмий тадқиқотлар тематикаларига мувофиқ фонднинг жамланишини таъминлайди. Ўқув, илмий, даврий маълумотнома, бадиий адабиётлар ва бошқа турдаги нашрларни сотиб олади;

Фондларни жамлаш манбаларини мустақил равишда белгилайди. АРМлар  ҳамда республикадаги бошқа муассаса ва ташкилотлар билан китоблар ва электрон ресурслар айирбошлашни, шунингдек заруриятга кўра хорижий мамлакатларнинг кутубхоналари ва ташкилотлари билан халқаро китоблар ва электрон ресурслар айирбошлашни амалга оширади;

Фондларни жамлаш режаларига тузатишлар киритиш,  фойдаланувчиларнинг ва фондлар таркибининг ахборотларга бўлган эҳтиёжларига мувофиқлаштириш мақсадида тигловчилар талаби қондирилиши даражасини ўрганади. Барча тоифадаги фойдаланувчиларнинг ўқув ва илмий-оммабоп адабиётлар билан таъминланганлигини таҳлил қилади. Илғор ахборот-кутубхона ва электрон ахборот-ресурс технологиясини тадқиқот ишлари натижаларини жорий этади. Фойдаланувчилар қизиқишини ўрганиш мақсадида социологик тадқиқотлар ўтказади;

Фондларни ҳисобга олиш ва жойлаштиришни амалга оширади, уларнинг сақланганлигини, сақлаш режимини, ҳужжатлар нусхасини олишни ва микрофильмга ҳамда электрон форматга кўчиришни таъминлайди; 

Ҳужжатларни чиқариб ташлашнинг таълим муассасаси раҳбарияти билан келишилган тартибига, амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга мувофиқ ҳужжатларни АРМ фондидан чиқаради. Соҳага оид бўлмаган ва ортиқча ўхшаш адабиётларни қайта тақсимлашни амалга оширади;

Фондларни кўп соҳали библиографик акс эттириш ёрдамида анъанавий ва электрон манбаларда катологлар ва картотекалар тизимини юритади;

Фойдаланувчиларга автоматлаштирилган режимда тезкорлик билан турли ҳизматлар кўрсатиш имконини берадиган республика йиғма каталогларини, шу жумладан электрон каталогларни тузишда қатнашади;

Бошқа АРМлар, кафедралар, илмий жамиятлар, таълим муассасаларининг жамоат ташкилотлари, республика АРМлари билан ижодий ва ахборот алоқаларини ривожлантиради;

АРМлар, архивлар, маълумотларнинг ахборот базаларига эга бўлган бошқа Олий таълим муассасалари билан амалдаги қонун ҳужжатларига, давлат дастурларига, шунингдек, ташкилотлар ўртасида тузилган шартномаларга мувофиқ ўзаро ҳамкорлик қилади.

 

Ахборот-ресурес маркази ходимлари таркиби

 

 

Масъул ходимларнинг Ф.И.Ш

 

Маълумоти

 

Эгаллаб турган лавозими

Марказга иш бошлаган даври

1.

Арифджанова Наргиза

Олий

Бўлим бошлиғи

2018 йил

2.

Қуйлиев Улуғбек

Олий

Бош мутахассис

2018 йил

 

Axborot-resures markazi

 

Davlat soliq qo‘mitasi huzuridagi Malaka oshirish markazi tashkil topgan kundan boshlab uning tarkibiy qismi sifatida o‘z faoliyatini boshlagan.

Markaz shtat jadvaliga muvofiq  1 ta ARM  boshlig‘i va 1 ta Bosh mutaxassis lavozimlari mavjud.

Axborot-resuris markazining asosiy vazifalari:

 

Axborot texnologiyalaridan foydalangan holda foydalanuvchilarning muntazam va mustaqil ravishda ta'lim olishiga ko‘maklashish;

Axborotlarga bo‘lgan talablarga muvofiq adabiyotlar va elektron ma'lumotlar qidirish apparati tizimi orqali har qanday fondlardan keng foydalangan holda yangi axborot texnologiyalari (ma'lumotlarning elektron bazalari, Internet resurslari) asosida tinglovchilar va professor-o‘qituvchi xodimlarga zarur darajada axborot xizmati ko‘rsatish;

Tinglovchilarning axborotga bo‘lgan ehtiyojlariga muvofiq ARM fondini shakllantirish. Ma'lumotlar qidirish apparatini, ma'lumotlar bazalarini elektron kataloglar va kartotekalarini tashkil etish va yuritish;

ARM xizmatlari ro‘yxatini kengaytirish, texnik jihozlash,  axborot jarayonlarini kompterlashtirish asosida xizmatning sifatini oshirish;

Rivojlangan davlatlar tajribasini o‘rganish, tahlil qilish va sohani rivojlantirish borasida ilmiy tadqiqotlar olib borish.

 

Axborot-resurs-markazi quyidagi funksiyalarni amalga oshiradi:

O‘quv zallarida, abonementlarda, hamda yagona kitobxon bileti bo‘yicha kitoblar berishning boshqa punktlarida yakka tartibda va guruhlar bo‘yicha xizmatlar ko‘rsatish metodlarini qo‘llagan holda tinglovchilarga, professor- o‘qituvchilarga xizmat ko‘rsatishni tashkil etadi;

ARMda ma'lumotlarning original tematik bazalarini yaratish yo‘li bilan markazning axborot resurslarini shakllantiradi;

Kataloglar, kartotekalar tizimi va axborotlar berishning boshqa shakllari orqali  ARM fondi tarkibi to‘g‘risida to‘liq axborot beradi;

Mintaqaning boshqa ARMlari bilan muvofiqlashtirilgan holda tinglovchilar va professor-o‘qituvchilarning axborotga bo‘lgan talabi, shuningdek ta'lim dasturlari, o‘quv rejalari, hamda ilmiy tadqiqotlar tematikalariga muvofiq fondning jamlanishini ta'minlaydi. O‘quv, ilmiy, davriy ma'lumotnoma, badiiy adabiyotlar va boshqa turdagi nashrlarni sotib oladi;

Fondlarni jamlash manbalarini mustaqil ravishda belgilaydi. ARMlar  hamda respublikadagi boshqa muassasa va tashkilotlar bilan kitoblar va elektron resurslar ayirboshlashni, shuningdek zaruriyatga ko‘ra xorijiy mamlakatlarning kutubxonalari va tashkilotlari bilan xalqaro kitoblar va elektron resurslar ayirboshlashni amalga oshiradi;

Fondlarni jamlash rejalariga tuzatishlar kiritish,  foydalanuvchilarning va fondlar tarkibining axborotlarga bo‘lgan ehtiyojlariga muvofiqlashtirish maqsadida tiglovchilar talabi qondirilishi darajasini o‘rganadi. Barcha toifadagi foydalanuvchilarning o‘quv va ilmiy-ommabop adabiyotlar bilan ta'minlanganligini tahlil qiladi. Ilg‘or axborot-kutubxona va elektron axborot-resurs texnologiyasini tadqiqot ishlari natijalarini joriy etadi. Foydalanuvchilar qiziqishini o‘rganish maqsadida sotsiologik tadqiqotlar o‘tkazadi;

Fondlarni hisobga olish va joylashtirishni amalga oshiradi, ularning saqlanganligini, saqlash rejimini, hujjatlar nusxasini olishni va mikrofilmga hamda elektron formatga ko‘chirishni ta'minlaydi; 

Hujjatlarni chiqarib tashlashning ta'lim muassasasi rahbariyati bilan kelishilgan tartibiga, amaldagi normativ-huquqiy hujjatlarga muvofiq hujjatlarni ARM fondidan chiqaradi. Sohaga oid bo‘lmagan va ortiqcha o‘xshash adabiyotlarni qayta taqsimlashni amalga oshiradi;

Fondlarni ko‘p sohali bibliografik aks ettirish yordamida an'anaviy va elektron manbalarda katologlar va kartotekalar tizimini yuritadi;

Foydalanuvchilarga avtomatlashtirilgan rejimda tezkorlik bilan turli hizmatlar ko‘rsatish imkonini beradigan respublika yig‘ma kataloglarini, shu jumladan elektron kataloglarni tuzishda qatnashadi;

Boshqa ARMlar, kafedralar, ilmiy jamiyatlar, ta'lim muassasalarining jamoat tashkilotlari, respublika ARMlari bilan ijodiy va axborot aloqalarini rivojlantiradi;

ARMlar, arxivlar, ma'lumotlarning axborot bazalariga ega bo‘lgan boshqa Oliy ta'lim muassasalari bilan amaldagi qonun hujjatlariga, davlat dasturlariga, shuningdek, tashkilotlar o‘rtasida tuzilgan shartnomalarga muvofiq o‘zaro hamkorlik qiladi.

Axborot-resures markazi xodimlari tarkibi

 

Mas'ul xodimlarning F.I.Sh

 

Ma'lumoti   

 

Egallab turgan lavozimi

Markazga ish boshlagan davri

1.

Arifdjanova Nargiza       

Oliy

Bo’lim boshlig’i

2018 Yil

2.

Quyliev Ulug’bek

Oliy

Bosh mutaxassis

2018 Yil