O'zbekiston Respublikasi

Davlat soliq qo'mitasi huzuridagi

Malaka oshirish markazi

gerb

   sitemap

 

 

Home  /  Tuzilma  /  Bo'limlar  /  Moliyaviy iqtisodiy xafsizlik kurs tashkil etish bo'limi

Moliyviy iqtisodiy xafsizlik bo'limi

Молиявий-иқтисодий хавфсизлик курсларини ташкил этиш бўлими

Давлат солиқ қўмитаси ҳузуридаги Малака ошириш маркази таркибидаги “Молиявий-иқтисодий хавфсизлик курсларини ташкил этиш бўлими” Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 30 августдаги “Давлат солиқ хизмати органлари ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 704-сон қарорига мувофиқ ташкил этилган.

Бўлимнинг асосий мақсади солиқ органи ходимларини мамлакатимиз иқтисодиётини  ривожлантиришда молиявий-иқтисодий хавфсизлик бўйича назарий ва амалий билимларни оширишга, бу борадаги касбий маҳоратларини замон талаблари даражасида бўлишини таъминлаш ва мустаҳкамлашга, шунингдек тажриба алмашишга қаратилган ўқув курсларини ташкил этишдан иборат.

Бўлим Марказ таркибида унинг белгиланган штатлари доирасида Марказ директори буйруғига мувофиқ ташкил этилади.

Бўлим 2 нафар ходим: бўлим бошлиғи ва бир нафар бош мутахассисдан иборат.

Бўлимнинг асосий вазифалари қуйидагилардан иборат:

Узоқ муддат асосида мураккаб ва ўзгарувчан муҳитда орттирилган билимларни тизимлаштириш ва амалий масалаларни ҳал этиш бўйича тизимли ёндашув кўникмаларини ишлаб чиқиш мақсадида молиявий-иқтисодий  хавфсизлик бўйича  ўқув дастурларини шакллантириш;

солиқ органларининг молиявий-иқтисодий хавфсизлик йўналиши бўйича инновацион ривожланишини таъминлай оладиган давлат солиқ хизмати органлари кадрлар салоҳиятини ошириш ва такомиллаштириш;

солиқ маъмуриятчилиги ва солиқ сиёсатини такомиллаштириш юзасидан таклифлар ишлаб чиқиш ва белгиланган тартибда киритиш;

илғор хорижий олий таълим ва илмий муассасалар билан ходимлар малакасини ошириш борасида тажриба алмашиш йўли билан халқаро ҳамкорликни ривожлантириш, ҳамкорликда таълим дастурларини амалга ошириш, профессор-ўқитувчиларнинг малакасини оширишни ва стажировка ўташи таъминлаш бўйича амалий ишларни йўлга қўйиш;

кўрсатадиган хизматлар бўйича белгиланган мақсадларга эришиш учун тингловчиларни ўқитиш, педагог ва бошқа тоифадаги ишчиларнинг касбий фаолиятини амалга ошириш учун зарур шарт-шароитлар яратишни таъминлаш бўйича зарур чораларни кўриш;

Молиявий-иқтисодий хавфсизлик курси бўйича масофавий таълим ва тренинглар ўтказишнинг замонавий усулларини таълим жараёнига татбиқ этиш чораларини кўриб бориш.

Бўлим ходимлари тўғрисида маълумот

 

Масъул ходимларнинг Ф.И.Ш

 

Маълумоти

 

Эгаллаб турган лавозими

Марказга иш бошлаган даври

1.

Зайниддинов Бахриддин Садирдинович

Олий, магистр

Бўлим бошлиғи

2018 йил

2.

Саидова Гулбахор Маъмуровна

Олий

Бош мутахассис

2018 йил

Moliyaviy-iqtisodiy xavfsizlik kurslarini tashkil etish bo'limi

Davlat soliq qo'mitasi huzuridagi Malaka oshirish markazi tarkibidagi “Moliyaviy-iqtisodiy xavfsizlik kurslarini tashkil etish bo'limi” O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 30 avgustdagi “Davlat soliq xizmati organlari xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi 704-son qaroriga muvofiq tashkil etilgan.

Bo'limning asosiy maqsadi soliq organi xodimlarini mamlakatimiz iqtisodiyotini rivojlantirishda moliyaviy-iqtisodiy xavfsizlik bo'yicha nazariy va amaliy bilimlarni oshirishga, bu boradagi kasbiy mahoratlarini zamon talablari darajasida bo'lishini ta'minlash va mustahkamlashga, shuningdek tajriba almashishga qaratilgan o'quv kurslarini tashkil etishdan iborat. Bo'lim Markaz tarkibida uning belgilangan shtatlari doirasida Markaz direktori buyrug'iga muvofiq tashkil etiladi. Bo'lim 2 nafar xodim: bo'lim boshlig'i va bir nafar bosh mutaxassisdan iborat.
Bo'limning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat: Uzoq muddat asosida murakkab va o'zgaruvchan muhitda orttirilgan bilimlarni tizimlashtirish va amaliy masalalarni hal etish bo'yicha tizimli yondashuv ko'nikmalarini ishlab chiqish maqsadida moliyaviy-iqtisodiy xavfsizlik bo'yicha o'quv dasturlarini shakllantirish; soliq organlarining moliyaviy-iqtisodiy xavfsizlik yo'nalishi bo'yicha innovatsion rivojlanishini ta'minlay oladigan davlat soliq xizmati organlari kadrlar salohiyatini oshirish va takomillashtirish;
soliq ma'muriyatchiligi va soliq siyosatini takomillashtirish yuzasidan takliflar ishlab chiqish va belgilangan tartibda kiritish; ilg'or xorijiy oliy ta'lim va ilmiy muassasalar bilan xodimlar malakasini oshirish borasida tajriba almashish yo'li bilan xalqaro hamkorlikni rivojlantirish, hamkorlikda ta'lim dasturlarini amalga oshirish, professor-o'qituvchilarning malakasini oshirishni va stajirovka o'tashi ta'minlash bo'yicha amaliy ishlarni yo'lga qo'yish; ko'rsatadigan xizmatlar bo'yicha belgilangan maqsadlarga erishish uchun tinglovchilarni o'qitish, pedagog va boshqa toifadagi ishchilarning kasbiy faoliyatini amalga oshirish uchun zarur shart-sharoitlar yaratishni ta'minlash bo'yicha zarur choralarni ko'rish;
Moliyaviy-iqtisodiy xavfsizlik kursi bo'yicha masofaviy ta'lim va treninglar o'tkazishning zamonaviy usullarini ta'lim jarayoniga tatbiq etish choralarini ko'rib borish.
      Bo'lim xodimlari to'g'risida ma'lumot

Mas'ul xodimlarning F.I.Sh

 

 

Ma'lumoti

 

 

Egallab turgan lavozimi 

 

Markazga ish boshlagan davri

1.

Zayniddinov Baxriddin Sadirdinovich
Oliy, magistr
Bo'lim boshlig'i 

2018 yil

2.

Saidova Gulbahor Ma’murovna

Oliy

Bosh mutaxassis

2018 ul