O'zbekiston Respublikasi

Davlat soliq qo'mitasi huzuridagi

Malaka oshirish markazi

gerb

   sitemap

 

 

Home  /  Tuzilma  /  Bo'limlar  /  DSXO bilan ishlash bo'limi

DSXO bilan ishlash bo'limi

1111

 

Ғаффоров Шухрат Насриевич

 

У 2018 йил сентябрдан буён:

Малака ошириш марказининг Давлат солиқ хизмати органлари билан ишлаш бўлими бош мутахассиси лавозимида ишлаб келмоқда

МЕҲНАТ ФАОЛИЯТИ

09.1998 - 07.2001 й.

Тошкент солиқ коллежи курсанти

07.2001 - 08.2001 й.

Бухоро вилояти Шофиркон тумани давлат солиқ инспекцияси Жисмоний шахсларга солиқ солиш ва назорат бўлими,Жисмоний шахсларга солиқ солиш ва декларация шўъбаси давлат солиқ инспектори

08.2001 - 07.2005 й.

Давлат солиқ қўмитаси Солиқ академияси тингловчиси

03.2006 - 07.2007 й.

Тошкент вилояти Ўрта Чирчиқ тумани давлат солиқ  инспекцияси Юридик шахслар тўловларини бюджетга тушишини назорат ва тахлил қилиш бўлими Назорат қилиш шўъбаси давлат солиқ инспектори

07.2007 - 01.2008 й.

Тошкент вилояти Ўртачирчиқ тумани давлат солиқ инспекцияси Хисоб тахлили ва солиқ статистика бўлими,Боқиманда тушумларини хисобга олиш ва ундириш шўъбаси давлат солиқ инспектори

01.2008 - 02.2008 й.

Тошкент солиқ коллежи Махсус фанлар кафедраси катта ўқитувчиси

02.2008 - 10.2008 й.

Тошкент солиқ коллежи Вақтинча директорнинг касбий таълим ишлари  бўйича ўринбосари

10.2008 - 02.2018 й.

Тошкент солиқ коллеж директорининг касбий таълим ишлари бўйича ўринбосари

03.2018 й – 08.2018

 

09.2018-    ҳ.в

Солиқ академияси Қайта тайёрлаш ва малака ошириш факулътети декан ўринбосари

Малака ошириш марказининг Давлат солиқ хизмати органлари билан ишлаш бўлими бош мутахассиси

 

“Давлат солиқ хизмати органлари билан ишлаш ” бўлими Марказ ташкил топган кундан бошлаб унинг таркибий қисми сифатида ўз фаолиятини бошлаган.

Марказ штат жадвалига мувофиқ бўлим таркибида бўлим бошлиғи 1 нафар, 1 нафар бош мутахассис лавозимлари мавжуд.

“Давлат солиқ хизмати органлари билан ишлаш ” бўлими

Бўлимнинг асосий мақсади солиқ органи ходимларини мамлакатимиз иқтисодиётини  ривожлантиришда назарий ва амалий билимларни оширишга, бу борадаги касбий маҳоратларини замон талаблари даражасида бўлишини таъминлаш ва мустаҳкамлашга, шунингдек тажриба алмашишга қаратилган амалий ишларни ташкил этишдан иборат.

Бўлимнинг асосий вазифалари қуйидагилар:

  • солиқ органларининг инновацион ривожланишини таъминлай оладиган давлат солиқ хизмати органлари кадрлар салоҳиятини ошириш ва такомиллаштириш;
  • солиқ маъмуриятчилиги ва солиқ сиёсатини такомиллаштириш юзасидан тегишли бўлимлар билан ҳамкорликда таклифлар ишлаб чиқиш ва белгиланган тартибда киритиш;
  • илғор хорижий олий таълим ва илмий муассасалар билан ходимлар малакасини ошириш борасида тажриба алмашиш йўли билан халқаро ҳамкорликни ривожлантириш, ҳамкорликда таълим дастурларини амалга ошириш, профессор-ўқитувчиларнинг малакасини оширишни ва стажировка ўташи таъминлаш бўйича амалий ишларни йўлга қўйиш;тасдиқланган давлат таълим стандартлари ва ўқув дастурларига мувофиқ тингловчиларга замонавий педагогик технологиялар асосида фанларини ўқитиш, ва уларни солиқ қонунчилиги талабларига доимий мослаштириб бориш;
  • Илғор ахборот технологиялари ва масофавий ўқитишнинг замонавий усулларини қўллаган ҳолда малака ошириш дастурлари асосида қисқа муддатли, шу жумладан, ҳуддудий филиалларда туман давлат солиқ инспекциялари ходимларини ўқитишни ташкил этиш.

Бўлим ходимлари таркиби

Бўлим ходимларининг

Ф.И.Ш.

Тугатган
олийгоҳи

Илмий даражаси ва унвони

Эгаллаб турган лавозими

Қайси йилдан шу таълим муассасасида ишлайди

1.

У.Нормурзаев

Тошкент молия институти

 

Бўлим бошлиғи

2018

2.

Ш.Ғаффоров.

Солиқ академияси, Банк-молия академияси

 

Бош мутахассис

2018

 

“Davlat soliq xizmati organlari bilan ishlash” bo`limi Markaz tashkil topgan kundan boshlab uning tarkibiy qismi sifatida o‘z faoliyatini boshlagan.

Markaz shtat jadvaliga muvofiq bo`lim tarkibida bo`lim boshlig`i, 1 nafar, 1 nafar bosh mutaxasis lavozimlari mavjud.

 

“Davlat soliq xizmati organlari bilan ishlash” bo`limi

 Bo`limning asosiy maqsadi soliq organi xodimlarini mamkakatimiz iqtisodiyotini rivojlantirishda  nazariy va amaliy bilimlarni oshirishga, bu boradagi kasbiy mahoratlarini zamon talablari darajasida bo'lishini ta'minlash va mustahkamlashga, shuningdek tajriba almashishga qaratilgan amaliy ishlarni tashkil etishdan iborat. Bo'limning asosiy vazifalari quyidagilar: Ø soliq organlarining innovatsion rivojlanishini ta'minlay oladigan davlat soliq xizmati organlari kadrlar salohiyatini oshirish va takomillashtirish; Ø soliq ma'muriyatchiligi va soliq siyosatini takomillashtirish yuzasidan tegishli bo'limlar bilan hamkorlikda takliflar ishlab chiqish va belgilangan tartibda kiritish;
ilg'or xorijiy oliy ta'lim va ilmiy muassasalar bilan xodimlar malakasini oshirish borasida tajriba almashish yo'li bilan xalqaro hamkorlikni rivojlantirish, hamkorlikda ta'lim dasturlarini amalga oshirish, professor-o'qituvchilarning malakasini oshirishni va stajirovka o'tashi ta'minlash bo'yicha amaliy ishlarni yo'lga qo'yish;tasdiqlangan davlat ta'lim standartlari va o'quv dasturlariga muvofiq tinglovchilarga zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida fanlarini o'qitish, va ularni soliq qonunchiligi talablariga doimiy moslashtirib borish;
Ilg'or axborot texnologiyalari va masofaviy o'qitishning zamonaviy usullarini qo'llagan holda malaka oshirish dasturlari asosida qisqa muddatli, shu jumladan, huddudiy filiallarda tuman davlat soliq inspektsiyalari xodimlarini o'qitishni tashkil etish.

Bo'lim xodimlari tarkibi

Bo’lim xodimlarining F.I.SH

Tugatgan oliygohi

Ilmiy darajasi va unvoni

Egallab turgan lavozimi

Qaysi yildan shu ta'lim muassasasida ishlaydi

 

1.

U.Normurzayev

Toshkent moliya instituti

 

 

Bo’lim boshlig’i

2018

2.

SH.G’afforov

Soliq akademiyasi, Bank-moliya akademiyasi

 

 

Bosh mutaxassis

2018