O'zbekiston Respublikasi

Davlat soliq qo'mitasi 

huzuridagi Malaka oshirish

markazi

gerb

   sitemap

 

 

Home  /  Tuzilma  /  Kafedralar  /  "Buxgalteriya hisobi va audit"

"Buxgalteriya hisobi va audit"

buxxx1

Kafedra mudiri:   Isroilov Bahodir Ibragimovich
Qabul vaqti: Dushanba – Chorshanba ( 15:00-17:00 gacha)
Telefon: (0 371) 230-26-17
Email: b.i.isroilov@mail.ru

Buхgаltеriya hisоbi vа аudit kаfеdrаsi 2001 yildа tаshkil etilgаn bo’lib, kаfеdrаning Nizоmi 2003 yil 10 nоyabrdа tаsdiqlаngаn ushbu Nizоmgа hаmdа O’zbеkistоn Rеspublikаsi Оliy vа o’rtа-mахsus tа’lim vаzirligining 2011 yil 3 dеkаbrdаgi 487-sоnli “Nаmunаviy tаrtib vа nizоmlаrini tаsdiqlаsh hаqidа” gi buyrug’i bilаn tаsdiqlаngаn Nizоm аsоsidа fаоliyat yuritаdi. Kаfеdrаning tаrkibiy tuzilishi kаfеdrа mudiri, bittа prоfеssоr, ikkitа dоtsеnt, bittа kаttа o’qituvchi vа o’qituvchidаn ibоrаt. Kаfеdrаning ilmiy-tаdqiqоt fаоliyatining yo’nаlishi 08.00.08-“Buхgаltеriya hisоbi. “Iqtisоdiy tаhlil vа аudit” iхtisоsligi bo’yichа “Sоliqlаr buхgаltеriya hisоbi vа tаhlilini tаkоmillаshtirish mаvzulаri” mаvzusidа ilmiy-tаdqiqоt ishlаri оlib bоrilmоqdа.

Kafedra bakalavriat ta’lim yo’nalishi:

·         5230800 Soliqlar va soliqqa tortish

·         230000 Iqtisod

Kafedra magistratura mutaxassisliklari

·         5A230801 Soliqlar va soliqqa tortish

 Kafedrada o’qitiladigan fanlar

Bakalavriat

·         Buxgalteriya hisobi nazariyasi

·         Buxgalteriya hisobi

·         Audit

·         Xo’jalik faoliyati tahlili

·         Soliqlar va boshqa majburiy to’lovlar hisobi

Magistratura

·         Soliq hisobi

Kafedra professor-o’qituvchilari:

·         Isroilov Bahodir Ibragimovich, i.f.d. professor.

·         Qurbonov Ziyat Niyazovich, i.f.d, professor.

·         Abdibayeva Tamara, i.f.n. dotsent.

·         Sagdillayeva Zulfiya Asanaliyevna, i.f.n. dotsent (0.5 stavka).

·         Avloqulov Anvar ziyadullayevich, i.f.n. dotsent (0.5 stavka).

·         Xotamov Komil Rabbimovich o’qituvchi (0.25 stavka).

·         Subxonqulov Ma’ruf Ibodulloyevich o’qituvchi (0.5 stavka).

·         Sayidov Komil Mamatmurodovich o’qituvchi (0.25 stavka).

Kafedrada olib borilayotgan ilmiy-uslubiy ishlar:

·         B.I.Isroilov – “Soliq tizimi asoslari” fani bo’yicha darslik, “Bankrotlik alomatlari va bankrotlikni aniqlash” nomli o’quv-uslubiy qo’llanma.

·         B.I.Isroilov, Z.N.qurbonov va boshqalar “Soliqlar va boshqa majburiy to’lovlar hisobi” fanidan o’quv qo’llanma

 buxxx3

buxxx2

T/r

Fan nomi

Bakalavriat, magistratura mutaxassisligi

Ma’ruza mashg’ulotlari olib boruvchi professor-o’qituvchining F.I.SH

Amaliy mashg’ulotlarini olib boruvchi professor-o’qituvchining F.I.SH

1.

Buxgalteriya hisobi nazariyasi

Bakalavriat (rus tilida)

T.Abdibayeva

T.Abdibayeva

2.

Buxgalteriya hisobi nazariyasi

Bakalavriat (o’zbek tilida)

R.Muminov

M.Subxonqulov

3.

Buxgalteriya hisobi

Bakalavriat (rus tilida)

T.Abdibayeva

T.Abdibayeva

4.

Buxgalteriya hisobi

Bakalavriat (o’zbek tilida)

Z.Qurbonov

Z.Qurbonov

5.

Buxgalteriya hisobi

Bakalavriat (o’zbek tilida)

K.Xotamov

R.Mo’minov

6.

Audit

Bakalavriat (rus tilida)

Z.Sagdillayeva

Z.Sagdillayeva

7.

Audit

Bakalavriat (o’zbek tilida)

A.Avloqulov

A.Avloqulov

8.

Xo’jalik faoliyati tahlili

Bakalavriat (rus tilida)

Z.Sagdillayeva

Z.Sagdillayeva

9.

Xo’jalik faoliyati tahlili

Bakalavriat (o’zbek tilida)

B.Isroilov

R.Muminov

10.

Xo’jalik faoliyati tahlili

Bakalavriat (o’zbek tilida)

Z.Sagdillayeva

K.Xotamov

11.

Soliqlar va boshqa majburiy to’lovlar hisobi

Bakalavriat (rus tilida)

Z.Sagdillayeva

Z.Sagdillayeva

12.

Soliqlar va boshqa majburiy to’lovlar hisobi

Bakalavriat (o’zbek tilida)

R.Muminov

M.Subxonqulov

13.

Soliq hisobi

Magistratura mutaxassisligi

Z.Qurbonov

Z.Qurbonov